telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Mimořádně aktuální a podnětné představení George Taboriho Jubileum zhlédli žáci 3. ročníku (septimy A, septimy B a 3. A) v divadle Komorní scéna Aréna. Intenzivní prožitek uměleckého ztvárnění jedné z kapitol moderních dějin – holokaustu – vyvolal naléhavou potřebu žáků konfrontace s aktuálním děním v České republice. Pochopení příčiny i podstaty současného stavu společnosti jde ruku v ruce s poznáním všech stránek naší minulosti a Jubileum pomohlo žákům nahlédnout do minulosti tak, jako by ji sami prožili.

Garant: Mgr. Jana Trčková

V rámci projektu Film a divadlo do škol navštívili žáci sekundy A a sekundy B divadelní představení Ze starých pověstí českých (Kouzelná výprava napříč časem až k českým bájím) v Divadle loutek Ostrava.  Žáci se seznámili nejen s klasickým dílem Aloise Jiráska Staré pověsti české, ale objevili také kouzelný svět loutek. V neposlední řadě se seznámili s novou moderní budovou Loutkového divadla, která díky svému architektonickému řešení patří k výjimečným stavbám na území města Ostravy.

Celoroční projekt komise českého jazyka a literatury

Garanti: Mgr. Markéta Šňupárková, Mgr. Jana Trčková, Mgr. Naděžda Nováková

Cílem projektu je aktualizace specifických celospolečenských témat a problémů, prohloubení kulturního a společenského povědomí žáků, v neposlední řadě také výchova k divadlu, filmu či čtenářství, v širších souvislostech pak k chápání vizuálního umění celkově.

Chceme využít divadelních her i filmových projekcí jako podkladu k diskuzím a debatám, které intenzivně pěstují schopnosti kritického myšlení, zároveň přispívají k fixování rozumového a citového způsobu vnímání světa. Návštěva divadelních představení, generálních zkoušek, filmových projekcí, besed s tvůrci, rozbory a samostatné projekty povedou k propojení teoretických znalostí žáků s jejich praktickými dovednostmi. Projekt umožní využít široké spektrum učebních stylů k rozvoji osobních dovedností žáků a zároveň prohloubit jejich znalosti o světě kolem nás.

První školní den zpříjemnili třídní učitelé prim svým studentům pozváním na zmrzlinu. Akci finančně zajistilo Občanské sdružení „Přátelé MGO“ – unie rodičů, pedagogů, žáků a příznivců Matičního gymnázia.

2011primazm...
2011primazmrzlina1 2011primazmrzlina1
2011primazm...
2011primazmrzlina3 2011primazmrzlina3
2011primazm...
2011primazmrzlina2 2011primazmrzlina2
ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top