telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V pondělí 24.ledna se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Letos v netradičním posunutém termínu a zaměřené na Středoevropskou šlechtu v letech 1648 – 1948. Téma letošního ročníku rozhodně nebylo jednoduché na přípravu a to nejen kvůli širokému časovému rozpětí, ale především  rozmanitosti podtémat, která zde mohla být řešena – politické dějiny, kulturní přehled, genealogie rodů, geografická určení atd. Školního kola (II. kategorie) se zúčastnilo 9 studentů, kteří prokázali, že se v tématu umí zorientovat.  Polovina účastníků  se svými výsledky zařadila mezi úspěšné řešitele a vítězem, školního kola  se stal Vojtěch Drahotuský ze 3.A, který v testu dosáhl 80% úspěšnosti. Gratulujeme!!! Všem účastníkům našim děkujeme za zapojení do soutěže a Vojtovi přejeme mnoho úspěchu v kole okresním.   

Text: Jana Bittová 

Dne 15.12. se na naší škole konal 17.ročník tradičního Vánočního šachového turnaje. Soutěže se zúčastnilo devatenáct studentů z různých ročníků. Turnaj, který se hrál podle švýcarského bodovacího systému vyhrála Viktorie Buchtová z primy B. Na druhém místě se umístil Stanislav Oborný z kvarty B a třetí příčku obsadil Jakub Vaněk ze sekundy B. Všem vítězům blahopřejeme. Pomyslným vítězem se nicméně stal Vojtěch Žolnerčík, který se během svého studia na naší škole zúčastnil všech ročníků turnaje. Vynechal pouze loni, kdy se z důvodů komplikací spojených s pandemií nemoci Covid 19 turnaj nekonal. Vojtěch Žolnerčík turnaj třikrát vyhrál a svou pravidelnou účastí v reprezentačním týmu naší školy pomohl pozvednout šachové jméno naší školy.

   Zeměpisně-dějepisným nadšencům z řad studentů  Matičního gymnázia se naskytla neobvyklá možnost navštívit na podzim oblast Oderska s prohlídkou zcela jedinečného břidlicového Flasharova dolu. Celá akce se uskutečnila s komentářem bývalého absolventa a skvělého odborníka na danou lokalitu, RNDr. Jana Lenarta, Ph.D z PřF OU. U studentů tato nabídka vzbudila obrovský zájem, proto se musela dvojnásobně navýšit kapacita a místo plánovaných patnácti žáků nakonec odjelo necelých třicet. 
   Studenti dorazili v 8:15 na nádraží v Odrách. Ukázka geologické krásy Oderska začala už při pěším výšlapu na kopec, na kterém leží Flasharův důl. Náš průvodce vysvětloval studentům, jak vznikala oblast Nízkého Jeseníku. Studenti se dozvěděli, že na tomto území se vystřídaly sopky, ledovce a moře, které formovaly krajinu do dnešní podoby. Poté se studenti vydali do Flasharova dolu, kde se seznámili s historií dolu, který je na území České republiky unikátem. Vznik tohoto dolu se datuje k přelomu 19. a 20. století a  zásoboval břidlicí pouze okolí. V této době se břidlice používala jako střešní krytina. Bohužel se dolu pod vedením jeho zakladatele moc nedařilo, ale naštěstí se na scéně  objevil JUDr. Karel Flaschar, který důl koupil a modernizoval. Také nechal vyrazit novou štolu. Po rozpadu Rakouska-Uherska se Karel Flashar i s celou rodinou přestěhoval do Štýrského Hradce a těžba břidlice v lokalitě Nový Svět zanikla. Studenti si prošli obě důlní štoly a vydali se na zpáteční cestu, při které se dozvěděli o rozmanité fauně a floře oblasti Nízkého Jeseníku. RNDr. Lenart žákům trpělivě odpovídal na všechny dotazy, bohužel v 14:36 studentům jel vlak zpět do  Ostravy. 
   Akce se setkala s velkým ohlasem. Všichni účastníci, se kterými jsem měl možnost mluvit, byli nadšení. Hlavně jsme všichni ocenili zajímavé téma, nápaditý výklad našeho průvodce.                                                                                       Matěj Havelek , KVB

Dne 12. listopadu se třídy KVIA, KVIB, 2.A spolu s paní profesorkou Tesařovou a s ostatními vyučujícími zeměpisu vydali na vzdělávací akci Den GIS. Pokud jste stejně jako já nevěděli, co to je, tak se nebojte, nám to taky museli vysvětlovat. 
Den jsme začali v 8:50 před prodejnou PENNY, aby si studenti mohli před vyčerpávajícím zeměpisným půldnem dokoupit něco k snědku. Následně se všichni studenti vydali směrem k Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. A konečně nám byla při první prezentaci zodpovězena ta nejdůležitější otázka: „Co to vlastně Den GIS je?“ 
Den GIS je den Geografických Informačních Systémů. Pokud se trochu zamyslíte, všimnete si, že jsou všude kolem nás. Používají se k mapování, ke skenování terénu, pro grafické zobrazení průběhu času na určitém území a podobně. Prezentace byla perfektně připravená, ale nepohodlné židle nepomohly mé schopnosti dávat pozornost. 
Po prezentaci přišla praktická část. Na skvěle vybavených počítačích fakulty jsme se první naučili pracovat s Google Earth pro. Bylo nám velmi srozumitelně vysvětleno, jak s programem pracovat a překvapilo nás, co všechno můžeme udělat. Jako příklady jsou podívat se do vesmíru nebo posunout se zpět v čase na mapách. V druhé učebně jsme si vytvořili vlastní mapu MSK. Vznikly dokonale nečitelné mapy, které by se nikde nedaly použít. Napomáhalo tomu, že program na zpracování map neuměl zobrazit háčky a čárku, tudíž jména měst a krajů byly velmi vtipně zkomolena. 
Jako poslední část programu nás čekala soutěž. Byli jsme rozdělení do trojic a papíry s otázkami byly rozprostřeny na stěnách, stolech a keřích ve vestibulu. Otázky byly náročné, ale přesto byla zábava je řešit. Nejpovedenější otázka podle mě byla ohledně luštění původu písma. Jakmile jsme odevzdali papír s odpověďmi, přišla slibovaná odměna. Hrát si s pískem – Sandy Station. Samozřejmě to byl interaktivní písek, na kterém jste si mohli přizpůsobit terén a ovládat tím tok vody a mnoho jiných funkcí. 
Děkujeme všem vyučujícím zeměpisu, že jsme se mohli této akce zúčastnit.
 Filip Zvalený KVIA

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top