telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Jako každý rok, i letos byl na Matičním gymnáziu uspořádán Týden vědy a přírodovědných předmětů. Že je tato událost zajímavá a přínosná i pro žáky nejmladších ročníků, vám rádi dosvědčí všichni z primy B, kteří si vychutnali opravdu nabitý program.
Týden začal prohlídkou Ostravského muzea, kde už na nás čekaly připravené pracovní listy s úkoly. Díky zápalu při jejich řešení bylo jasné, že se s velkým zájmem setkala jak přírodovědná sekce, ve které byly k vidění exponáty a interaktivní panely ze všech základních krajinných typů Ostravska, tak i okénko do historie.
Neméně zajímavá byla i exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Žáci primy, ale i tercie A, která se této exkurze zúčastnila s námi, byli okouzleni atmosférou předvánoční Olomouce, ale hlavně romantikou historické pevnůstky z dob Františka Josefa I, která ve svém nitru ukrývá moderní interaktivní muzeum vědy rozčleněné do čtyř samostatných expozic. Nadšení z exponátů bylo obrovské, neradi jsme odcházeli i přesto, že jsme mezi technickými unikáty strávili několik hodin.
Série exkurzí byla završena výletem do ostravského Planetária spolu s primou A a sekundou B. Ani tam se nikdo nenudil! Po krásné procházce podzimní krajinou na okraji Ostravy na nás čekala řada statických i dynamických exponátů a hlavně dechberoucí zážitek při průzkumu vzdálených planet Sluneční soustavy i nám blízkého Měsíce. Zábavný a poučný program jsme pak zakončili pořízením společné fotografie na místním poledníku, která bude pro všechny jistě pěknou památkou.
Kromě těchto akcí byl celý týden vědy doplněn i množstvím zajímavých přednášek a workshopů. Co dodat? Za vše mluví hodnocení žáků na konci: „Bylo to boží!“

Foto: Mgr. Martina Rašovská, Mgr. Naděžda Nováková

Dne 25. 11. 2021 se v rámci Týdne přírodovědných předmětů konala exkurze do nově otevřeného vzdělávacího centra na Hukvaldech. Žáci obou tercií posíleni několika nadšenými biology z primy B se vydali dvěma autobusy na dva různé vzdělávací programy – voda a vzduch. Sychravé počasí tohoto ročního období nás sice neodradilo, ale přesto pořádně prověřilo naše outdoorové vybavení a pevnou vůli především při lovu vodních bezobratlých. Odměnou nám pak byly pohledy na vodní a bahenní živočichy nalovené přímo v řece či na šplhavce, daňky a muflony, kteří se v dopoledních hodinách nenápadně potulovali kolem oborních cest. Po cestě za měřením vlastností vzduchu jsme s žáky TB nemohli vynechat ani památník se sochou lišky Bystroušky.
Nakonec jsme se ohřáli v krásných prostorách vzdělávacího centra, kde jsme zhodnotili toto fyzicky náročné dopoledne. Budeme se jistě těšit na další zajímavé výukové programy, snad jen za teplejšího počasí.

foto: Mgr. Petr Rašovský, Mgr. Martina Rašovská

Dne 12. 11. 2021 se žáci Matičního gymnázia v hojném počtu zúčastnili České lingvistické olympiády. Studenti si vyzkoušeli práci s různými, často téměř vyhynulými, jazyky, dialekty či písmy, jejich překlad nebo například transkripci. Nejvíce zamotala žákům hlavu gumatjština, jejíž systém čísel nedovedl pochopit téměř nikdo. Kromě této záludné úlohy se účastníci museli vypořádat ještě s fidžijštinou, gurským jazykem waama, pukapukštinou a archaickým písmem brahmí.
Nejlépe si vedl Josef Müller z OKTA, který svými znalostmi získal první místo. Za ním se umístily žákyně ze SXB - druhé místo obsadila Klára Skoumalová a třetí místo Ivana Křůmalová. Všem žákům děkujeme za účast a třem postupujícím přejeme hodně štěstí v regionálním kole.

Klára Skoumalová a Ivana Křůmalová, SXB

Jako každoročně jsem se zapojili do projektu  Příběhy bezpráví, jehož obsahem je kromě filmové projekce hlavně velmi zajímavá beseda s pamětníkem. Minulý rok jsem se účastnili pouze „on-line“, proto nás letos velmi potěšilo, že jsme mohli  na škole přivítat hosta, pana Leo Žídka.  Letošní tématem bylo „Mladí proti komunismu“. Pan Žídek přijal pozvání ochotně a rád, a to i přes všechna omezení, která jsou s dnešní dobou spojená a 9.11. přišel k nám na školu, aby žákům vyprávěl svůj příběh z mládí, přiblížil dobu totality, která jeho život změnila už od jeho maturitních let. Pan Žídek velmi poutavě přiblížil žákům dobu 50.let, její atmosféru. Vyprávěl o životě v pracovním lágru, kde strávil i s vazbou 8 let. Přinesl na ukázku pár dobových pramenů, své vysvědčení z gymnázia a také památku na vězení, stříbrný křížek mu věnovaný jedním z jeho spoluvězňů. Kromě vyprávění, mohli žáci panu Žídkovi klást v průběhu besedy dotazy. Velice si vážíme ochoty pana Žídka přijmout pozvání a také zájmu žáků, pro které to jistě bylo nezapomenutelné setkání. Pro ostatní žáky, kteří se z kapacitních důvodů nemohli účastnit, je ve vstupní hale školy výstava, která seznamuje s několika pohnutými osudy mladých lidí, kteří se komunistické totalitě statečně postavili.

Příběhy bezpráví, 9.listopadu, Foto: Jana Bittová

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top