telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 20. října 2022 se na Matičním gymnáziu konala recitační soutěž studentů této školy. Zástupci z jednotlivých tříd byli pečlivě vybráni kantory českého jazyka. Všichni se společně sešli před první vyučovací hodinou v hojném počtu (25 vystupujících) v učebně oktávy B. Úvodní motivační řeč pronesl v příjemné a kreativní atmosféře organizátor setkání Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D. Následovala předem připravená vystoupení jednotlivých studentů, jejichž spektrum bylo vskutku široké – od primánů až po letošní maturantku.
V průběhu soutěže zazněly nejrůznější básně českých, ale i cizích autorů (např. Josef Václav Sládek, Eleanor Porterová), mezi dnešními studenty převládli představitelé romantismu – Karel Jaromír Erben nebo Alexandr Sergejevič Puškin. Tříčlenná komise, složená z erudovaných pedagogů a milovníků poezie dr. Gromnici, Mgr. Navrátilové a Mgr. Pastrňákové si s radostí vyslechla smyslům lahodící poezii.
Litý boj o umístění na stupních vítězů a zisk hodnotných cen z vybraných perel české i zahraniční literární tvorby tentokrát nerozhodovaly tolik zkušenosti, soutěž přinesla milá překvapení. V kategorii nižšího gymnázia se vítězkou stala Štěpánka Nyklová z tercie B, která všechny zaujala dramatickým ztvárněním Heineho Potulné krysy. Druhé místo získal žák tercie B Šimon Veselý.
Zvláště v rámci kategorie vyššího gymnázia se nejednalo o jednoznačnou záležitost. Po vystoupení jednotlivých studentů si porota vyžádala přestávku pro zhodnocení předvedených vystoupení. Čas vymezený soutěži byl dávno vyčerpán, úkol to byl tedy nesnadný a nevděčný. Vybrat z řady uchvacujících výkonů tři, čtyři nejlepší. Zamyšlením zkrabatělá čela zkušených kantorů orosil pot, následovala řada škrtů, argumentů a protiargumentů, ale nakonec došlo ke shodě.
Po nervy drásající pauze se všichni účastníci recitační soutěže zúčastnili slavnostního vyhlašování vítězů. První místo krásným a dojemným přednesem získala studentka Eva Papoušková ze septimy A. Svým výkonem strhla nejen přitakávající publikum, ale především porotu. Prožitek, dojemnost, ironie – to vše a mnohé další vytvořilo zvláštní tíživou dekadentní atmosféru.
Druhé místo připadlo Josefíně Ptáčkové ze sexty B, která svým přednesem Bukowskiho díla Šelmy skákající čajem představovala takřka dokonalé sladění s textem.
Zato třetí pozice byla z úplně jiného soudku. Sára Studená svým civilním pojetím básně Stíny (Fráňa Šrámek) všechny posluchače dojala. Ve výjimečně vyrovnané konkurenci jsme udělili i cenu za čtvrtý nejlepší výkon, kterou si přednesem vlastní básně zasloužil Jan Karel Kurzela.
Ceny byly předány, vítězové byli dojetím pohnuti a my se již těšíme na další nezapomenutelný zážitek s našimi studenty ve společnosti krásné poezie.
Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 

 

Dne 12. 10. 2022 se uskutečnilo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii KADET zvítězili: 1.Pavel Barta (TB), 2. Adriana Kolichová (KVA), 3. Marek Číhala (TB), v kategorii JUNIOR se nejlépe umístili: 1. Matyáš Mer (2.A), 2. Jiří Ambrož (KVIA), 3. Barbora Bittnerová (KVIA). 
Vítězům gratuluji, ostatním děkuji za účast! 
Věra Kerlínová 

 

Jak se stát novinářem? Jaké náležitosti má mít dobrá tisková konference? Co patří do struktury novinového článku?
Nejen na tyto otázky nalezli odpovědi žáci kvart, kteří se zúčastnili work-shopu na téma „Jak se stát novinářem?“ Lektorkou byla paní Petra Špornová, ta má s fungováním médií bohaté zkušenosti.
Setkání bylo rozděleno do dvou bloků. V prvním se formou debaty žáci dozvěděli informace o fungování novinové redakce a médií obecně. Ve druhé si na vlastní kůži zkusili tiskovou konferenci. 
V průběhu akce panovala příjemná atmosféra, což dokládají fotky z akce. 

Ondřej Tichý 

Dne 17. 6. 2022 jsme v rámci semináře z fyziky s vybranými žáky 3.A, septimy A a septimy B navštívili specializované pracoviště katedry fyziky PřF OU, které se zaměřuje na experimentální oblast biofyziky, fyziku nanostruktur a chemickou fyziku.
V moderně vybavených laboratořích biofyziky jsme se seznámili s některými biofyzikálními a biochemickými metodami, které společně s přístupy molekulární biologie přispívají ke komplexnímu pochopení procesů určujících odolnost vyšších rostlin vůči oxidativnímu stresu.
Dozvěděli jsme se, jak jsou rostliny, které na katedře biofyziky pěstují ve speciálních růstových komorách, ovlivněny působením různých barev světla, jak jsou schopny se ekonomicky i ekologicky významné druhy rostlin přizpůsobovat aktuálním klimatickým změnám, se kterými se v budoucnosti můžeme reálně setkat – především zvýšené koncentraci CO2 a suchu.
Druhá část exkurze byla věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem nanomateriálů a výpočetně orientovanému studiu struktury těchto materiálů, které je základem pro jejich využití v nanotechnologických aplikacích napříč všemi obory.
Všem odborníkům, kteří se nám během exkurze s nadšením věnovali, děkujeme.

Text a foto: Věra Kerlínová

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top