telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V úterý 25. ledna se jako každý rok utkali ve školním kole Olympiády v českém jazyce naši studenti. Soutěžící se shromáždili ve školní jídelně krátce po osmé ráno a klání mohlo začít.
V první kategorii obsadili stupně vítězů Karolína Prudilová (TA), Lukáš Cielecký (TB) a Klára Strejčková (TA), přičemž první dva budou školu dále reprezentovat v okresním kole soutěže. V druhé kategorii byla situace poněkud dramatičtější, jelikož za nepochybným vítězem – Františkem Malým (SXB) – došlo ke shodě bodů hned u tří účastníků, Kláry Skoumalové (SXB), Ivany Křůmalové (SXB) a Anny Bancířové (4.A), kteří se tak společně umístili na 2. až 4. místě. Za tuto kategorii škola do okresního kola pošle také dva zástupce, a to Františka Malého a Kláru Skoumalovou.
Děkujeme všem za účast, výhercům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí při dalším soutěžení.
Vojtěch Drahotuský, 3. A

V pondělí 24.ledna se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Letos v netradičním posunutém termínu a zaměřené na Středoevropskou šlechtu v letech 1648 – 1948. Téma letošního ročníku rozhodně nebylo jednoduché na přípravu a to nejen kvůli širokému časovému rozpětí, ale především  rozmanitosti podtémat, která zde mohla být řešena – politické dějiny, kulturní přehled, genealogie rodů, geografická určení atd. Školního kola (II. kategorie) se zúčastnilo 9 studentů, kteří prokázali, že se v tématu umí zorientovat.  Polovina účastníků  se svými výsledky zařadila mezi úspěšné řešitele a vítězem, školního kola  se stal Vojtěch Drahotuský ze 3.A, který v testu dosáhl 80% úspěšnosti. Gratulujeme!!! Všem účastníkům našim děkujeme za zapojení do soutěže a Vojtovi přejeme mnoho úspěchu v kole okresním.   

Text: Jana Bittová 

Dne 15.12. se na naší škole konal 17.ročník tradičního Vánočního šachového turnaje. Soutěže se zúčastnilo devatenáct studentů z různých ročníků. Turnaj, který se hrál podle švýcarského bodovacího systému vyhrála Viktorie Buchtová z primy B. Na druhém místě se umístil Stanislav Oborný z kvarty B a třetí příčku obsadil Jakub Vaněk ze sekundy B. Všem vítězům blahopřejeme. Pomyslným vítězem se nicméně stal Vojtěch Žolnerčík, který se během svého studia na naší škole zúčastnil všech ročníků turnaje. Vynechal pouze loni, kdy se z důvodů komplikací spojených s pandemií nemoci Covid 19 turnaj nekonal. Vojtěch Žolnerčík turnaj třikrát vyhrál a svou pravidelnou účastí v reprezentačním týmu naší školy pomohl pozvednout šachové jméno naší školy.

   Zeměpisně-dějepisným nadšencům z řad studentů  Matičního gymnázia se naskytla neobvyklá možnost navštívit na podzim oblast Oderska s prohlídkou zcela jedinečného břidlicového Flasharova dolu. Celá akce se uskutečnila s komentářem bývalého absolventa a skvělého odborníka na danou lokalitu, RNDr. Jana Lenarta, Ph.D z PřF OU. U studentů tato nabídka vzbudila obrovský zájem, proto se musela dvojnásobně navýšit kapacita a místo plánovaných patnácti žáků nakonec odjelo necelých třicet. 
   Studenti dorazili v 8:15 na nádraží v Odrách. Ukázka geologické krásy Oderska začala už při pěším výšlapu na kopec, na kterém leží Flasharův důl. Náš průvodce vysvětloval studentům, jak vznikala oblast Nízkého Jeseníku. Studenti se dozvěděli, že na tomto území se vystřídaly sopky, ledovce a moře, které formovaly krajinu do dnešní podoby. Poté se studenti vydali do Flasharova dolu, kde se seznámili s historií dolu, který je na území České republiky unikátem. Vznik tohoto dolu se datuje k přelomu 19. a 20. století a  zásoboval břidlicí pouze okolí. V této době se břidlice používala jako střešní krytina. Bohužel se dolu pod vedením jeho zakladatele moc nedařilo, ale naštěstí se na scéně  objevil JUDr. Karel Flaschar, který důl koupil a modernizoval. Také nechal vyrazit novou štolu. Po rozpadu Rakouska-Uherska se Karel Flashar i s celou rodinou přestěhoval do Štýrského Hradce a těžba břidlice v lokalitě Nový Svět zanikla. Studenti si prošli obě důlní štoly a vydali se na zpáteční cestu, při které se dozvěděli o rozmanité fauně a floře oblasti Nízkého Jeseníku. RNDr. Lenart žákům trpělivě odpovídal na všechny dotazy, bohužel v 14:36 studentům jel vlak zpět do  Ostravy. 
   Akce se setkala s velkým ohlasem. Všichni účastníci, se kterými jsem měl možnost mluvit, byli nadšení. Hlavně jsme všichni ocenili zajímavé téma, nápaditý výklad našeho průvodce.                                                                                       Matěj Havelek , KVB

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top