telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Studenti Matičního gymnázia nezahálejí ani ve svém volném čase. Vzniká tak spousta zajímavých akcí – reportáže a zprávy o nich jsou obsahem této rubriky. V pravém menu najdete odkazy na kroužky a skupiny, které se scházejí pravidelně.

V rámci spolupráce Studentského senátu Matičního gymnázia se Student Council of 1st International School of Ostrava byli předseda Studentského senátu Richard Vereš a jeho 1. místopředseda Filip Křižák pozváni na diskusi s piloty Severoatlantické aliance, kterou 1st International School (1st ISO) pořádala.

Na škole je nejprve přivítal Chairman of the Student Council of 1st ISO Jiří Procházka a později ředitel školy Brett Gray, který zdůraznil, že doufá v pokračování spolupráce mezi oběma školami. Následně dorazila skupina patnácti pilotů NATO, které doprovázel ředitel Informačního centra NATO Petr Zlatohlávek.

Dne 28. 6. 2012 se v kulturním centru Cooltour na Černé louce uskutečnila dvě představení komedie Majáček. Ta pro studenty Matičního gymnázia sehrál divadelní soubor Tajfun. Jeho členové se představili ve hře, k níž text před lety napsala Zuzana Vysloužilová a Jiří Popiolek, hra však měla první premiéru teprve letos. Bylo to na konci března, kdy se slavilo 20 let existence Tajfunu. Jiří Popiolek představení uvedl několika slovy o Tajfunu a zároveň pozval studenty gymnázia, aby tento herecký soubor přišli podpořit na konkurz, který bude organizován 13. 9. 2012.

Zveme vás všechny na slavnosti divadelního souboru Tajfun, fungujícího při MGO, k 20. výročí jeho založení. Na programu jsou převážně autorské, jak starší, tak i novější hry. Komedie Penzion Majáček bude při této příležitosti hrána poprvé.

Zváni jsou všichni bývalí i současní členové, přátelé, rodiče i studenti a kantoři MGO. Podrobnější informace budeme průběžně doplňovat na stránce Tajfunu.

Zvu tímto všechny zájemce na schůzky Sdružení přátel diktátů, které – tak jako loni – začne pracovat na naší škole jako kroužek pro ty, kteří si chtějí vylepšit své dovednosti v pravopisu. Časově nenáročným způsobem (jednou měsíčně) budou mít studenti možnost si ověřit, jak na tom vlastně jsou, při následné opravě a rozboru se pak mohou zeptat i na to, na co jinak v hodinách ČJ není čas – probíráme jevy jako je psaní velkých písmen, psaní i/y, s, z, vz apod. Přitom naše schůzky netrvají většinou déle než 30 minut.

Pozor změna! Představení Homunkulus bylo přesunuto na 19.00!

Dovolujeme si vás pozvat na dvě květnová vystoupení našeho souboru.

První se odehraje v sále SVČ Korunka v Mariánských Horách naproti kostelu na Stojanově náměstí. V rámci festivalu Kajdeš tam v sobotu 28. května předvedeme reprízu hry Homunkulus. Začátek představení je plánován na 19.00, vstupné dobrovolné.

Druhé představení se bude týkat workshopové skupiny pod vedením Tomáše Kerekeše a Honzy Můčky (oba SEPA). V klubu Atlantik se v úterý 31. května uskuteční repríza skečů „Allahova pomsta“, „Soud“ a uvedení nově napsaného kusu. Vystoupení začíná v 18.00, vstupné je 50,–.

Těšíme se na vaši účast.

Již po několik let se studenti MGO zapojují do projektu Pražský studentský summit a nejinak tomu bylo i letos. Na šestnáctém ročníku tohoto prestižního vzdělávacího programu pro studenty středních i vysokých škol úspěšně reprezentovalo naši školu 9 studentů. V rámci simulace světových organizací, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance a Evropské unie, jsme měli možnost vklouznout na pár dní do světa diplomacie a vysoké politiky, jednat o soudobých problémech tížících svět. Na pěti přípravných setkáních v průběhu celého roku jsme se učili, navzájem poznávali, navštívili zajímavé přednášky i doprovodné kulturní akce. Vyvrcholením celého projektu pak byla konference, kde jsme zužitkovali veškeré nabyté informace, abychom hájili zájmy státu, za který jsme byli delegováni.

O přínosu této akce nelze pochybovat, podněcuje zájem mladých lidí o světové i domácí dění, naučí je vystupovat, mluvit na veřejnosti, umění kompromisu. Příjemným bonusem je také příležitost interakce s vrstevníky z celé České republiky.  Nepochybujeme o tom, že i příští rok se budeme akce účastnit, přidá se k nám více nadějných studentů a dostojíme tak vysokého standardu delegátů z Matičního gymnázia.

Školní orchestr Údy z půdy již podruhé zavítal na celostátní festival studentské tvořivosti „Náchodská prima sezóna“, pořádáný 14. rokem. Večerní koncert se uskutečnil ve středu 4. 5. 2011 v klubu Vatikán. Pod skvělým vedením paní profesorky Markéty Šňupárkové podala skupina jeden ze svých „obávaných výkonů“

Recenze na divadelní hru Homunkulus

Premiéra dne 29. 04. 2011 v Divadle loutek Ostrava

Režie: Jan Můčka a Jiří Popiolek

Scénář: Jakub Novák a Václav Strýček

Osoby a obsazení: Ingrid – Anna Málková, Kryšpín – Václav Strýček, Profesor – Jakub Novák, Helga – Katka Fuxová, Homunkulus – Tom Kerekeš, Tygr Tom – Nadan Pojer, Tygr Simier – Tom Fiala.

 

Tento text si rozhodně neklade za cíl vážným a úplným způsobem posoudit zmíněné představení. Jde spíš o to, upozornit na divadelní soubor Tajfun, který pod taktovkou několika nadšenců i svých tradičních příznivců opět zvedl svá křídla z prachu a popela, aby po delší odmlce v činnosti zamířil na ostravská divadelní prkna. Ti, kdo dorazili v pátek 29. 4. 2011 v podvečer do Divadla loutek Ostrava, aby zhlédli divadelní kus Homunkulus v podání znovu se probudivšího divadelního souboru Tajfun, rozhodně nebyli zklamáni. Šlo totiž o obecenstvo očekávající legraci a ochotné k ní svým způsobem i přispět. Sešli se tak ve zvláštní symbióze herci i diváci vyznávající podobné hodnoty, takže při byť sebemenší snaze kus „musel“ najít mezi obecenstvem své příznivce.

Divadelní soubor TajfunDivadelní soubor Tajfun vznikl na Matičním gymnáziu v roce 1992. Od té doby prošly jeho řadami spousty studentů, z nichž mnozí zůstali u herectví a divadla dodnes.

Na zkouškách se věnujeme samozřejmě připravovaným představením, učíme se ale i mluvení či pohybu na scéně a také rozvíjíme vlastní tvořivost. Vystoupení jsou tak z velké části autorská.

V současné době (po náboru z listopadu 2010) má Tajfun okolo dvaceti členů z různých tříd a s různými her

eckými zkušenostmi.

Jste srdečně zváni na každé naše vystoupení!

Na celkově šesté setkání s diktáty jsou všichni (nejen) studenti zváni na 29. 3. 2011 ve 14.05 hodin do učebny TA. Diktát bude mít aktuální obsahové zaměření a z mluvnických jevů pak bude koncentrován na velká písmena a interpunkci.

I druhý ročník oficiální florbalové soutěže, která byla na Matičním gymnáziu loni založena, se stal vítězným pro třídu profesora Zdeňka Maníka. Loni ještě jako kvarta B a letos už o rok starší žáci kvinty B tak nadále zůstávají jediným vládcem školní florbalové ligy. Staronový mistr byl korunován v sobotu 26. února v prostorách tělocvičny SVČ na Ostrčilově ulici, kde se také odehrály všechny zápasy vyřazovací části.

Uvádíme výsledky závěrečné části školní florbalové ligy.

V sobotu 26. února se v prostorách Střediska volného času na Ostrčilově ulici uskuteční play-off florbalové ligy MGO. Pro vyřazovací boje již musela liga opustit své domovské prostory v tělocvičnách gymnázia, a tak věříme, že díky prostornému diváckému zázemí i dostatečně velké hrací ploše bude tělocvična na Ostrčilově ul. vhodným hostitelem pro konání takovéto události. Závěrečný turnaj bude rozehrán ve 13 hodin za účasti organizátorů i zástupce unie Přátelé MGO, které děkujeme za finanční podporu a zajištění cen pro vítěze. Vzhledem k tomu, že lze očekávat vysokou a kvalitní úroveň všech zápasů, přizvali jsme profesionálního rozhodčího se zkušenostmi ze soutěžních zápasů ligových florbalových soutěží.

Podkategorie

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top