telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nadpis článku byl jednou z mnoha informací, které si odnesli žáci a žákyně třetích a čtvrtých ročníků po absolvování semináře, který si pro ně připravila prof. Iva Málková.
Událost se konala v prostředí Pedagogické fakulty. Seminář byl koncipován jako příprava k maturitní zkoušce doplněná o celou škálu nových informací. V průběhu akce byla vyvrácena informace o tom, že ostravská literatura je spojována pouze s pracovní tematikou a malebným pohořím s názvem Moravskoslezské Beskydy. Účastníci se dozvěděli o celé řadě zesnulých, ale i současných spisovatelů, kteří prostředí Ostravy ve svých dílech reflektují. Kromě literatury byla pozornost přednášející zaměřena také na proces urbanizace a jeho ztvárnění v umělecké literatuře.
Každý z účastníků si z akce kromě nových informací odnesl také záložku, na které byl vyobrazen některých z autorů, o kterém na semináři byla řeč.
Mgr. Ondřej Tichý

Zajímavý seminář si pro studenty našeho gymnázia připravila Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc., jejíž specializací je stylistika, žurnalistika a reklama. Učila na FF OU, Vysoké škole báňské a nějakou dobu působila i na univerzitě v USA. Během své kariéry vydala řadu odborných prací, mezi nimiž vynikají například 2 publikace zabývající se reklamou a jejím vlivem na děti.
Jsou písmo a pravopisná pravidla spíše trestem, nebo odměnou?  Kolem této otázky se odvíjel celý seminář. Žáci měli možnost nahlédnout do tajů samotného vzniku písma, poznat jeho vývoj v daných oblastech. Zabývali se také souvislostmi mezi písmem, dobou a lokací.
Výklad o historii začal od obrázkového písma (piktogramů), které používali Sumerové a Inkové. Pokračoval fází tzv. slovního písma, poté slabičného a skončil u hláskového, které používali Féničané a dodnes většina národů.
Přednáška nebyla zaměřena jen na historii, diskutovalo se mimo jiné o aktuálních tématech, například proč nelze v Číně přejít na klasickou latinku, nebo jaký je postoj Čechů k další reformě češtiny.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

V rámci týdne jazyků se na naší škole konal workshop se zaměřením na středověk, který si pro nás připravili Mgr. Tomáš Kocourek, Bc. Matěj Medvěd a náš absolvent Marek Vidlička z KHI FF Ostravské univerzity.  
Představili nám středověké odívání, zvláště pak válečné. Popsali z jakých materiálů se tehdejší oblečení vyrábělo. Výklad doplnili o vlastní zkušenosti s výrobou. Žákům pak názorně ukázali, co všechno bylo součástí brnění rytíře a z kolika vrstev se taková výzbroj skládala. Žáci si mohli prohlédnout a vyzkoušet kroužkovou kuklu či helmici nebo si potěžkat válečný meč.
Zároveň v rámci workshopu byly bořeny některé mýty, které se v rámci tohoto období tradují. Názornou ukázkou bylo například prokázáno, že středověký rytíř neměl zásadní problémy s pohybem, vstáváním nebo usednutím na koně a to ani v plné zbroji. K úžasu všech přítomných se dokonce těžkooděnec rozběhl po učebně. Další vyvrácený mýtus se týkal barevnosti ve středověku, tedy  nepravdy o tom, že středověk byl obdobím, kde v oblékání dominovaly jen smutné, depresivní, tedy tmavé barvy. Naopak, na všech dobových ilustracích bylo jasně doloženo, že středověk hýřil barvami, které se nakonec dostaly i na výzbroj rytířů.  
V neposlední řadě pak byly konfrontovány „historické“ filmy se středověkou realitou. 

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 

Po loňském pilotním ročníku se i v letošní školním roce konala soutěž spočívající v tvorbě vlastních sonetů. Stejně jako loni, tak i letos jsme registrovali velký zájem. Odborná porota přijala přes 30 uměleckých textů. Ač to bylo náročné, tak i z tohoto počtu vykrystalizovaly stupně vítězů.

První místo obsadila Madaléna Skibová ze septimy B.

Druhé místi obsadila Martina Žolnerčíková z kvarty B.

Třetí místo obsadili Martin Sušen ze septimy B a Leon Lapčík z 1.A

Ovšem ani ostatní nezůstanou stranou, ze všech textů vzejde reprezentativní sborník, který jim bude samozřejmě poskytnut.

Za autorský tým Mgr. Ondřej Tichý 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top