telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 22.3. 2024 skupina dvanácti studentů v doprovodu profesorky Mgr. Zdenky Švrčkové navštívila večerní koncert Janáčkovy filharmonie. Program měl tři časti s přestávkou uprostřed. První na programu byl Koncert pro klavír a orchestr č. 2 G dur op. 44 od známého autora Petra Iljiče Čajkovského. Jako sólista na klavír vystoupila hostující Claire Huangci. Vážila cestu až z Ameriky, aby nás poctila kouskem svého talentu, který z ní sršel v proudech krásné melodie. Není tedy divu, že sklidila potlesk vestoje. Po přestávce následoval autor Maurice Ravel a jeho kousek Pavana za mrtvou infantku. Autor se řadí mezi ty modernější a byla to zajímavá dramaturgická změna. Jako poslední nám zahrála Janáčkova filharmonie Divertimento, suitu z baletu Polibek víly od hudebního skladatele Igora Stravinského. Dalšími sólisty byli houslista Pavel Doležal a violoncellista Jiří Hanousek. Celý koncert dirigoval samotný šéfdirigent JFO Vassily Sinaisky. Z koncertu jsme odcházeli s dobrým pocitem a těšíme se na další setkání s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Zdeněk Vejmola, 3. A

  

Na naší škole klademe velký důraz nejen na akademické vzdělávání, ale také na to, aby naši žáci byli šťastné a vyrovnané osobnosti. S nadšením pomáháme našim žákům rozvíjet jejich osobnost a sociální dovednosti.
Během Týdne humanitních předmětů jsme připravili poutavé workshopy, které posilují jedinečnou identitu žáků i jejich osobnostní stránku. Zabrousili jsme do světa efektivního časového managementu s workshopem No Stress aneb jak se nezbláznit z domácích úkolů a procvičovali jsme neverbální komunikaci na workshopu Building Bridges: Empowering Teenagers with Social Skills.
Nepropásli jsme ani možnost proniknout do tajů mezilidských vztahů s významným psychologem PhDr. Janem Svobodou na workshopu Lidský vztah jako základ kvalitního života. Kromě toho jsme pro naše žáky uspořádali také workshop na téma Když je toho na mě moc, zaměřený na zvládání náročných emocí.
Tyto akce navazují na naši dlouhodobou práci s žáky, kterou realizujeme v rámci mimoškolních aktivit, kroužků a školních klubů. Například kroužek NAUTILUS, vedený Mgr. Renátou Macečkovou, pomáhá žákům osvojit si účinné techniky učení se. A školní klub Vnitřní návrhář, pod vedením Mgr. Naděždy Novákové, formou koučinku rozvíjí mimo jiné sociální a komunikační dovednosti žáků.
Jsme hrdí, že můžeme podporovat rozvoj našich studentů nejen ve třídě, ale i mimo ni!


Mgr. Naděžda Nováková

Nadpis článku byl jednou z mnoha informací, které si odnesli žáci a žákyně třetích a čtvrtých ročníků po absolvování semináře, který si pro ně připravila prof. Iva Málková.
Událost se konala v prostředí Pedagogické fakulty. Seminář byl koncipován jako příprava k maturitní zkoušce doplněná o celou škálu nových informací. V průběhu akce byla vyvrácena informace o tom, že ostravská literatura je spojována pouze s pracovní tematikou a malebným pohořím s názvem Moravskoslezské Beskydy. Účastníci se dozvěděli o celé řadě zesnulých, ale i současných spisovatelů, kteří prostředí Ostravy ve svých dílech reflektují. Kromě literatury byla pozornost přednášející zaměřena také na proces urbanizace a jeho ztvárnění v umělecké literatuře.
Každý z účastníků si z akce kromě nových informací odnesl také záložku, na které byl vyobrazen některých z autorů, o kterém na semináři byla řeč.
Mgr. Ondřej Tichý

Zajímavý seminář si pro studenty našeho gymnázia připravila Doc. PhDr. Hana Srpová, CSc., jejíž specializací je stylistika, žurnalistika a reklama. Učila na FF OU, Vysoké škole báňské a nějakou dobu působila i na univerzitě v USA. Během své kariéry vydala řadu odborných prací, mezi nimiž vynikají například 2 publikace zabývající se reklamou a jejím vlivem na děti.
Jsou písmo a pravopisná pravidla spíše trestem, nebo odměnou?  Kolem této otázky se odvíjel celý seminář. Žáci měli možnost nahlédnout do tajů samotného vzniku písma, poznat jeho vývoj v daných oblastech. Zabývali se také souvislostmi mezi písmem, dobou a lokací.
Výklad o historii začal od obrázkového písma (piktogramů), které používali Sumerové a Inkové. Pokračoval fází tzv. slovního písma, poté slabičného a skončil u hláskového, které používali Féničané a dodnes většina národů.
Přednáška nebyla zaměřena jen na historii, diskutovalo se mimo jiné o aktuálních tématech, například proč nelze v Číně přejít na klasickou latinku, nebo jaký je postoj Čechů k další reformě češtiny.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top