telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 25. 11. 2022 proběhla na naší škole Česká lingvistická olympiáda a dne 2. 12. 2022 proběhla Olympiáda v českém jazyce. Obou těchto olympiád jsem se zúčastnila.
Česká lingvistická olympiáda je celostátní odborná soutěž pro studenty středních škol. Na tuto olympiádu jsem šla poprvé a nevěděla jsem, co od toho mám očekávat. Setkala jsem se zde se zajímavými úlohami. Například jsme měli několik vět v neznámém jazyce, u kterých byl jejich český překlad. Následně jsme podle toho měli přeložit několik dalších vět. Nebo jsme museli utvořit množná čísla podle příkladu v jiném, nám neznámém, jazyce. Bylo potřeba zapojit logické a kreativní myšlení, ale bylo to zábavné a hodně jsem si to užila.
Soutěže se celkem zúčastnilo 30 studentů. Na prvním místě se umístila Ivana Krůmalová ze septimy B, která získala 71,5 bodů. Jako druhý skončil Dominik Kalouda, taktéž ze septimy B, který dostal 62,5 bodů. Třetí místo získala Klára Skoumalová ze septimy B, která dostala 57 bodů.
Olympiáda v českém jazyce je celostátní soutěž určená pro studenty základních a středních škol, kteří chtějí porovnat své znalosti z českého jazyka se studenty z jiných škol. Této soutěže jsem se zúčastnila tento rok podruhé, takže jsem částečně věděla, co od toho očekávat. Olympiáda byla složena ze dvou částí, testových úloh a slohové práce. Testová část byla pro mě složitější, protože jsem některým otázkám nerozuměla nebo jsem je neuměla zodpovědět. Slohová část mě ale hodně bavila.
Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, I. kategorie se zúčastnili žáci tercií a kvart, II. kategorie byla pro vyšší gymnázium. V první kategorii soutěžilo sedm studentů, z nichž nejlepší byla Julie Děrgelová z tercie A, která získala 44 bodů. Na druhém místě se umístil Lukáš Cielecký z kvarty B s 42 body. Třetí místo získal Václav Šindelář z tercie B, který dostal 39 bodů. V druhé kategorii soutěžilo 16 studentů. První místo obsadila Marcela Macko z 2. A s 44 body. Na druhém místě se umístila Valentýna Kovšanová ze 4. A, která získala 40 bodů. O třetí a čtvrté místo se dělí Adam Plášek ze sexty A s Terezou Ražnou  ze 4. A. Oba získali 39 bodů.
Za organizaci a příjemný průběh obou soutěží musíme poděkovat paní profesorce Pastrňákové a paní profesorce Švrčkové.
Adéla Pauková, 1. A

V pátek 9. 12. 2022 navštívila naše gymnázium spisovatelka Veronika Valíková. Připravila si program pro naše studenty oktávy B, který zahrnoval autorské čtení z románu Češtinářky a následnou besedu o literatuře a maturitní zkoušce.Silný příběh románu o profesních i osobních strastech jedné češtinářky je inspirovaný mnohaletým působením autorky na několika gymnáziích. Situace, do nichž se dostává hlavní hrdinka, jsou absurdní, tragické i komické. Autorka líčí život učitelky, manželky i matky ve všech jeho podobách. Naše studenty zaujaly pro svou věrohodnost zvláště jednotlivé rozhovory mezi žáky a učiteli, jejich vztahy a společné zážitky nahlížené z různých perspektiv.
Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

V termínu 26.11 - 4.12 se konal již tradiční mezinárodní seminář 'Think Europe' v německém městě Bad Marienberg. A Matiční gymnázium se v počtu šesti studentů vedených paní profesorkou Szturcovou této akce zúčastnilo také, konkrétně ve složení Andreas Engonidis, Barbora Kalíková (SPTA), František Malý, Klára Skoumalová (SPTB), a Ondřej Mazák s Bárou Skařupovou (2.A). 
Programem tohoto ročníku byl tzv. 'European dream project - 75 years of peace (are over)', přičemž bylo cílem seznámit studenty z šesti různých zemí s evropskou historií, politikou a ideály. V průběhu týdne se studenti zabývali chodem EU, budoucností Evropy nebo současnou politickou situací. Součástí vzdělávání byly různé naučné semináře a sezení, práce v mezinárodních skupinách, natáčení krátkého filmu nebo dokonce simulace chodu Evropské unie - zde byla rozebírána např. jaderná energetika nebo mezinárodní vztahy. Během týdne nechyběla ani prohlídka Mohučského parlamentu a následné odpoledne v historickém centru města. 
Účastníci z MGO se stejně jako ostatní delegace museli předem připravit na 'European Candle light dinner' - mezinárodní večeři, kde se společně s delegacemi z Polska, Maďarska, Německa, Norska a Řecka podělili o svou kulturu, tradiční pokrmy a mnohokrát i o národní tanec. 
Kromě nově nabytých vědomostí a intenzivního procvičování anglického jazyka si studenti, věřím, odvezli nádherné vzpomínky a navázali mezinárodní přátelství. Chtěli bychom tímto poděkovat paní profesorce Szturcové a paní profesorce Macečkové za nabídku tohoto úžasného pobytu a doufáme, že se i dalším studentům MGO jednou podaří tohoto semináře účastnit. 
Klára Skoumalová, SPTB
 

 
ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top