telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
V termínu 26.11 - 4.12 se konal již tradiční mezinárodní seminář 'Think Europe' v německém městě Bad Marienberg. A Matiční gymnázium se v počtu šesti studentů vedených paní profesorkou Szturcovou této akce zúčastnilo také, konkrétně ve složení Andreas Engonidis, Barbora Kalíková (SPTA), František Malý, Klára Skoumalová (SPTB), a Ondřej Mazák s Bárou Skařupovou (2.A). 
Programem tohoto ročníku byl tzv. 'European dream project - 75 years of peace (are over)', přičemž bylo cílem seznámit studenty z šesti různých zemí s evropskou historií, politikou a ideály. V průběhu týdne se studenti zabývali chodem EU, budoucností Evropy nebo současnou politickou situací. Součástí vzdělávání byly různé naučné semináře a sezení, práce v mezinárodních skupinách, natáčení krátkého filmu nebo dokonce simulace chodu Evropské unie - zde byla rozebírána např. jaderná energetika nebo mezinárodní vztahy. Během týdne nechyběla ani prohlídka Mohučského parlamentu a následné odpoledne v historickém centru města. 
Účastníci z MGO se stejně jako ostatní delegace museli předem připravit na 'European Candle light dinner' - mezinárodní večeři, kde se společně s delegacemi z Polska, Maďarska, Německa, Norska a Řecka podělili o svou kulturu, tradiční pokrmy a mnohokrát i o národní tanec. 
Kromě nově nabytých vědomostí a intenzivního procvičování anglického jazyka si studenti, věřím, odvezli nádherné vzpomínky a navázali mezinárodní přátelství. Chtěli bychom tímto poděkovat paní profesorce Szturcové a paní profesorce Macečkové za nabídku tohoto úžasného pobytu a doufáme, že se i dalším studentům MGO jednou podaří tohoto semináře účastnit. 
Klára Skoumalová, SPTB
 

 

Ve středu 23. listopadu se zúčastnilo 40 studentů Matičního gymnázia exkurze do Krakova. Město, které se nachází dvě a půl hodiny cesty od Ostravy, je kulturní metropolí, na které máme co obdivovat.  
Naše první zastavení bylo na královském zámku Wawel, kde jsme si od věže až po kryptu prohlédli královskou katedrálu. Katedrála na Wawelu je nevýznamnějším pohřebištěm polských osobností, kde také odpočívá národní polský básník Adam Mickiewicz. Toho jsme si přiblížili už v říjnu během festivalu Polské dny v Ostravě, kdy studenti MGO uvedli na Generálním konzulátu PR kulturní pásmo věnované tomuto umělci.  Z Wawelu jsme se přesunuli k druhému kulturnímu cíli naší exkurze – do muzea knížat Czartoryskich, kde je uchováván jeden z největších malířských klenotů renesance, Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinci. Přestože je toto dílo největším magnetem, muzeum nabízí mnoho dalších zajímavých artefaktů, jako např. turecké stany, které si Poláci přivezli z úspěšného tažení do Vídně proti Turkům, sbírky asijského umění, dobové kostýmy i mobiliář. Velký dojem na návštěvníky udělá i nově rekonstruovaná budova muzea. Po obědové pauze a individuální procházce po hlavním náměstí jsme ještě absolvovali prohlídku historické budovy Jagellonské univerzity, která je po pražské druhou nejstarší ve střední Evropě. Zde studoval také nejvýznamnější polský učenec Mikuláš Koperník, jemuž byla věnována celá jedna expozice. Na univerzitním nádvoří, přesně v 15 hodin, jsme se ještě pokochali pohledem na hrající orloj.  V podvečerních hodinách jsme si ještě prošli osvětlené náměstí s předvánoční atmosférou, poslechli si troubení hejnala z věže mariánského kostela a celou exkurzi jsme zakončili procházkou kolem Visly k dračí jeskyni. V 17 hodin jsme město už zahalené do tmy upouštěli. 
Text: Jana Bittová 
Foto: Jana Bittová, Renáta Macečková, Julie Vrátná, Ema Chramostová, Karolína Krátká,   

Jak funguje knihovna? Jaká je doba výpůjčky knižního titulu? Existuje povinnost pro tvůrce knih v Moravskoslezském kraji vůči knihovně?
Na tyto a další otázky získali odpovědi žáci kvint na exkurzi. Hodinová prezentace vedená pracovníkem knihovny byla poutavá a pro žáky užitečná. Jednou z nových informací bylo představení portálu Bookport, na kterém lze najít knižní tituly v on-line verzi.
Na celé akci panovala příjemná atmosféra.
Ondřej Tichý

V rámci Týdne vědy Akademie věd České republiky jsme se jako jediní zástupci z moravských škol zúčastnili exkurze do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, k jejímž historicky nejznámějším a nejúspěšnějším vědcům patří prof. Antonín Holý, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV pozitivních, virové hepatitidě typu B či oparech.
Absolvovali jsme postupně celkem šest přednášek na tato témata: Fluorescence v přírodě a biomedicíně, Barvy na pomoc vědcům, Viry, Tajné barvy prvků, Molekuly proti parazitům sajícím krev a DNA ve virtuální realitě.   
První část exkurze byla zaměřená na využití fluorescence v domácnosti, ve vědě a v medicíně. Nejdříve nám bylo jednoduchým pokusem demonstrováno, jak extrakt z kůry jírovce maďala, obsahující látku eskulin, modře fluoreskuje a dokáže svou modrou fluorescencí opticky vybělit prádlo. Z tohoto důvodu jsou dnes opticky zjasňující prostředky běžně používány v pracích prostředcích a v kancelářských papírech. Dále jsme měli možnost pomocí fluorescenčních barviv sledovat různé organely přítomné v buňkách, například pomocí Mitotrackeru obarvené mitochondrie. Velmi nás zaujala část věnovaná mikroskopickému pozorování speciálně nasvícených háďátek, na kterých probíhal výzkum neurodegenerativních onemocnění, například Parkinsonovy choroby.
V rámci další přednášky s názvem „Barvy na pomoc vědcům“ jsme si na pozadí historie fyzikální a kvantové chemie názorně ukázali a následně i experimentálně ověřili, jak vzájemné působení elektromagnetického záření a látky umožňuje porozumět dějům na molekulární úrovni.Pro určení pH roztoků jsme postupně použili různé acidobazické indikátory, což jsou látky, které mění své vlastnosti v závislosti na hodnotě pH daného prostředí. Většinou jde o změnu zbarvení. Důvodem těchto barevných změn je změna struktury molekul.
Skvělým zážitkem pro nás byla i další přednáška na téma „Viry aneb poznej svého nepřítele!“ Nejprve nám byly formou prezentace představeny nejnebezpečnější viry minulosti i současnosti, poté jsme se zaměřili na to, jak je nutné dodržet přísná zabezpečení laboratoře i personálu při práci s těmito viry. Velmi zajímavou součástí byly také videoukázky z laboratoře s vysokým stupněm biologického zabezpečení, kde se hledají a testují slibné léky na řadu nebezpečných nemocí způsobených viry.
Čtvrtá část exkurze s názvem „Tajné barvy prvků“ nás zasvětila do tajů analytické chemie. Po krátkém seznámení se zaměřením pracoviště a zdůrazněním důležitosti využití klasických titračních metod a jejich spolehlivosti i v současné moderní vědě jsme se zaměřili na pozorování změn zbarvení plamene v závislosti na použití vzorků obsahujících různé prvky. Odpověděli jsme si tak například na otázku, proč se plamen plynového sporáku zbarví do žluta, pokud nám po hrnci steče osolená voda - důvodem je přítomnost sodíku v kuchyňské soli. Skutečnost, že jsou plamenové zkoušky velmi efektní metodou analytické chemie, potvrdil svým cihlově červeným zbarvením plamen prokazující přítomnost vápníku a zeleným jasem plamen s přítomností barya.
Poté jsme se přesunuli do další části laboratoře, kde nám byly představeny dva naprosto unikátní a špičkové přístroje používané pro analýzu pevných látek v oboru analytické chemie. Měli jsme jedinečnou možnost vidět v akci přístroj ICP-OES, jehož hlavním účelem je stanovení obsahu stopových i významných koncentrací jednotlivých prvků v analyzovaném vzorku. I zde jsme měli možnost pozorovat změny barvy plamene při zkoumání různých vzorků, s tím rozdílem, že přístroj pracuje s argonovým plazmatem o teplotě vyšší, než je na povrchu Slunce. Dalším mimořádným přístrojem, s nímž jsme se mohli seznámit a který se v ÚOCHB používá k nejnáročnějším analýzám v oblasti geologie, hornictví, k monitorování životního prostředí, při nakládání s odpady, ale také v restaurátorství pro analýzu pigmentů vzácných obrazů nebo laků veteránů vystavených v technických muzeích a v kriminalistice, je rentgenový fluorescenční spektrometr ED XRF.    
Mimořádným zážitkem pro nás byla i pátá přednáška a to z oblasti parazitologie, která nás detailně seznámila s nebezpečím nejen našich evropských klíšťat, přenášejících boreliózu a encefalitidu, ale také dalších parazitů, které si můžeme s sebou přivézt z exotických zemí, např. s tropickými krevničkami, které způsobují bilharziózu u 200 milionů lidí.
V rámci poslední šesté přednášky jsme s radostí a hravostí využili jedinečné příležitosti ponořit se do animovaného 3D světa a postavit si vlastní molekulu DNA ve virtuální realitě. 

Text a foto: Mgr. Věra Kerlínová, Ph.D.

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top