telefon: 596 116 239  |  Kontakt na sekretariátskopkova@mgo.cz

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Dne 17. 6. 2022 jsme v rámci semináře z fyziky s vybranými žáky 3.A, septimy A a septimy B navštívili specializované pracoviště katedry fyziky PřF OU, které se zaměřuje na experimentální oblast biofyziky, fyziku nanostruktur a chemickou fyziku.
V moderně vybavených laboratořích biofyziky jsme se seznámili s některými biofyzikálními a biochemickými metodami, které společně s přístupy molekulární biologie přispívají ke komplexnímu pochopení procesů určujících odolnost vyšších rostlin vůči oxidativnímu stresu.
Dozvěděli jsme se, jak jsou rostliny, které na katedře biofyziky pěstují ve speciálních růstových komorách, ovlivněny působením různých barev světla, jak jsou schopny se ekonomicky i ekologicky významné druhy rostlin přizpůsobovat aktuálním klimatickým změnám, se kterými se v budoucnosti můžeme reálně setkat – především zvýšené koncentraci CO2 a suchu.
Druhá část exkurze byla věnována fyzikálně-chemickým vlastnostem nanomateriálů a výpočetně orientovanému studiu struktury těchto materiálů, které je základem pro jejich využití v nanotechnologických aplikacích napříč všemi obory.
Všem odborníkům, kteří se nám během exkurze s nadšením věnovali, děkujeme.

Text a foto: Věra Kerlínová

V letošním školním roce jsme poprvé vyhlásili čtenářskou výzvu, která probíhala od 1. 3. 2022 do 15. 6. 2022. V jejím rámci museli žáci přečíst minimálně čtyři knihy dle stanovených kritérií (např. Autor, jehož jsem dosud nečetl/a nebo Kniha, ve které hraje důležitou roli hudební nástroj), napsat minimálně čtyři recenze na přečtené knihy a zároveň komentovat alespoň pětkrát recenze ostatních účastníků. Do výzvy se přihlásilo 20 žáků z vyššího i nižšího gymnázia a úspěšně ji dokončilo celkem 6, přičemž řadě účastníků dokončení výzvy uniklo opravdu jen o vlásek. Podmínky výzvy tedy splnili: Adriana Kolichová, Alexandra Janíková, Jakub Dančík, Lucie Stachoňová, Michal Graca a Ema Dančíková. V kategorii komentářů byla nejúspěšnější Adriana Kolichová, která také přečetla nejvíce knih a vložila nejvíce recenzí. V počtu lajků za recenzi si nejlépe vedl Michal Graca. Žáci byli za svou píli odměněni knižními poukázkami, které pro ně zakoupil spolek „Přátelé MGO“. Organizátorky výzvy - Mgr. Naděžda Nováková a Mgr. Martina Kobesová – oceňují mimo jiné to, že výběr knih v jednotlivých kategoriích byl více než zajímavý a všem účastníkům poskytl inspiraci pro další čtení, proto plánují v příštím roce pořádat další čtenářskou výzvu, aby tak podpořily zájem našich žáků o literaturu a čtení i mimo školní lavice.

Na začátku června hostilo naše gymnázium, a to už podruhé, návštěvu evropského významu, Jiřího Pospíšila. Tento pán je europoslancem a zástupcem naší země v Evropském parlamentu. Nebylo tedy divu, že našim tématem byla právě Evropská unie.
Přednášku jsme započali obecnějšími informacemi,  dále jsme se dostávali k podstatě evropské ekonomiky a samotné Evropské unie. Probírali jsme jak společné hodnoty či orgány a instituce EU, tak přínos Evropské unie pro tuzemskou politiku.
Dle mého a názoru jiných studentů, kteří se této přednášky zúčastnili, dokázal pan Pospíšil takto rozsáhlé téma, jako je Evropská unie, srozumitelně a poutavě vysvětlit. Nejednalo se  o monotónní učebnicový výklad, ale naopak uvolněnou téměř až debatu.  
Jak už jsem zmínila na začátku, tato přednáška se na půdě naši školy nekonala poprvé, a já doufám, že ani naposledy. Přijde mi jako velká příležitost poslouchat a diskutovat s někým, kdo je aktivní součástí politiky na evropské úrovni a reprezentuje naše hodnoty v rámci Evropského parlamentu.
Doporučila bych návštěvu této přednášky všem, kteří se zajímají o současné evropské dění a v budoucnu by se chtěli věnovat oborům spojených s politikou či společenskými vědami. Jde o způsob, jak se dozvědět nové a užitečné informace, ne jen teoreticky, ale od někoho, kdo se politikou skutečně živí.
Zpracovala: Julie Petra Svatošová (Sexta A)

V uplynulém týdnu se uskutečnil turistický kurz naší školy v rakouských Alpách, v oblasti Zell am See - Kaprun. Akce se zúčastnilo celkem 49 studentů 3.ročníku. V rámci týdenního programu jsme měli možnost navštívit Krimmelské vodopády, přečerpávací elektrárnu s přehradami nad Kaprunem, museum alpské přírody v Mittersilu a velkým zážitkem pak byl výjezd po silnici Hoch alpenstrasse k nejvyšší hoře Rakouska Grossglockner . Cestou zpět pak malebnou vesničku Heiligenblut se známým kostelem sv.Vincence. Poslední den , cestou domů jsme navštívili solné doly v Berchtesgadenu, včetně působivé prohlídky podzemí s výkladem o historii těžby soli v této oblasti. I přes nepřízeň počasí jsme si pobyt užili a už se všichni těšíme na další ročník .

 

 

 

 

ZAVOLEJTE NÁM!
+420 596 116 239
skopkova@mgo.cz
Dr. Šmerala 25/2565, Ostrava

Back to top